Öğrenim Şartsız 15 Kurum Dışı Kamu İşçisi Alımı

Öğrenim Şartsız 15 Kurum Dışı Kamu İşçisi Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 15 öğrenim şartsız tam zamanlı kurum dışı kamu işçisi alımı için yayımlanan iş ilanı kapsamında beden işçisi alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden 15 öğrenim şartsız tam zamanlı kurum dışı kamu işçisi alımı için iş ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Küçükçekmece 15 beden işçisi alacak.


KURUM DIŞI KAMU İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan İŞKUE iş arayan belgesi istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


KURUM DIŞI KAMU İŞÇİSİ ALIMI  GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

Hitit Üniversitesi 4B Sözleşmeli Personel Alımı 25 Temizlik Personeli Ve Güvenlik Görevlisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 Bin 175 Sözleşmeli Personel Alacak

 

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

KİTAŞ personel alımı ilanına son başvuru tarihi 16.01.2022 günü olup başvurular [email protected] adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

kitas-003.png

#kamupersonelialım  #memuralm  #belediyepersonelalımı 

Son Başvuru Tarihi: 16 Ocak 2022

Popüler İlanlar