Öğrenim Şartsız 40 Yaş Sınır 29 Beden İşçisi Alımı

Öğrenim Şartsız 40 Yaş Sınır 29 Beden İşçisi Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden öğrenim şartsız 29 Kamu Personeli Alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. Beden işçisi alımı yapılacak personel için 40 sınır şartı vardır.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 29 öğrenim şartsız  personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Beykoz Belediyesi 29 beden işçisi alacak.
 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 20-40 yaş aralığında olması zorunludur
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

ist-beykoz.png


BAŞVURU BİLGİLERİ

Beykoz Belediyesi personel alımı ilanına son başvuru tarihi 15 Ekim 2021 günü olup başvurular Çubuklu Mah. Vatan Cad. No:71 Kavacık Yaşam Merkezi Beykoz İstanbul adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com habeidir.

Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2021