Öğrenim Şartsız Belediye İs İlanları Daimi Park Bahçe İşçisi Alınacak

Öğrenim Şartsız Belediye İs İlanları Daimi Park Bahçe İşçisi Alınacak

İŞKUR üzerinden daimi personeli alımı yapılması için yayımlanan Belediye is ilanları kapsamında öğrenim şartı aranmaksızın park bahçe işçisi alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden daimi personel alımı yapılması için Belediye is ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Antalya Kaş Likya park bahçe işçisi alacak.

 

Devlet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor Başvurular Devam Ediyor 

Kamu 631 İşçi Ve Memur Alımı 

6 İlde SYDV KPSS’siz Personel Alımı Büro Personeli İşçi Şoför Temizlik Görevlisi

 

BELEDİYE İS İLANLARI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


BELEDİYE İS İLANLARI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


BELEDİYE İS İLANLARI BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 26.01.2022 günü olup başvurular Andafili Mah. Halk Konutları Sok. D Blok 10/4-4 Kaş Antalya adresine yapılacaktır. ww.kariyerkamu.com haberidir.
 

kas.png

Son Başvuru Tarihi: 26 Ocak 2022

Popüler İlanlar