Öğrenim Şartsız Belediye Personel Alımı

Öğrenim Şartsız Belediye Personel Alımı

İŞKUR iş ilanları personel alımı için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında beden işçisi (inşaat) alacak Manisa Gölmarmara Belediye Başkanlığı.

İŞKUR iş ilanları 8 personel alımı için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Manisa Gölmarmara Belediye Başkanlığı beden işçisi (inşaat) alacak.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Gölmarmara personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Gölmarmara personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Gölmarmara personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Gölmarmara personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Gölmarmara personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Gölmarmara personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Gölmarmara personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Gölmarmara personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Gölmarmara personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Gölmarmara personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Gölmarmara personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Gölmarmara personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Gölmarmara personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

manisa-golmarmara-8-kisi-son-2.png


BAŞVURU BİLGİLERİ 

Gölmarmara personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 2 Ağustos  2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Yenicami Mah. Gaziler Cad. No:43 Gölmarmara Manisa adresine yapılacaktır.  www.kariyerkamu.com haberidir.
 

Son Başvuru Tarihi: 02 Ağustos 2021