Öğrenim Şartsız-Lise-Lisans Mezunu 9 Meslekten Personel Alımı

Öğrenim Şartsız-Lise-Lisans Mezunu 9 Meslekten Personel Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 32 Kamu Personeli Alımı için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İş İlanlarına göre 9 meslekten öğrenim şartsız-lise-lisans mezunu memur ve işçi alınacak.

ŞKUR İş İlanları üzerinden 32 personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi 1 vakumlu zemin süpürme araç şoförü, 10 denetim elemanı, 10 temizlik görevlisi, 3 hafriyat depolama alanı görevlisi, 1 tarih öğretmeni, 1 fizik öğretmeni, 4 matematik öğretmeni, 1 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, 1 İngilizce öğretmeni alacak.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN BAZILARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.


BAŞVURU BİLGİLERİ

BESOT personel alımı ilanına son başvuru tarihleri 13 ve 14 Ekim tarihleri olup başvurular ilan metinlerinde belirtilen tarhlerde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com

TAM İLAN METNİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 14 Ekim 2021