Öğrenim Şartsız Ortaokul Lisans  Büro İşçisi Güvenlik Personeli Uzman Büro Personeli Temizlik İşçisi Alınıyor

Öğrenim Şartsız Ortaokul Lisans Büro İşçisi Güvenlik Personeli Uzman Büro Personeli Temizlik İşçisi Alınıyor

İŞKUR iş ilanları üzerinden öğrenim şartsız ortaokul lisans 24 personel alımı ilanları yayımladı. İlanlar kapsamında büro işçisi, güvenlik personeli, uzman, büro personeli, temizlik işçisi alınacak.

İŞKUR üzerinden 3 Belediye Başkanlığı 24 işçi ve memur alımı için ilanlar yayımladı. Yayımlanan ilanlar kapsamında Bursa Mustafakemalpaşa 2 temizlik işçisi, İstanbul Arnavutköy 17 güvenlik personeli, İstanbul İSPER 3 büro işçisi, 1 uzman (eğitim operasyonları uzmanı), 1 büro personeli (ihale uzmanı) alacak.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN BAZILARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.


İLAN METİNLERİ VE BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlanlar için son başvuru tarihi 27 Kasım 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Bursa Mustafakemalpaşa 
https://media.iskur.gov.tr/50950/bursa-mustafakemalpasa-turz-tes-isl-27-11-2021.pdf 
İstanbul Arnavutköy
https://media.iskur.gov.tr/50893/istanbul-arnavutkoy-beld-pers-a-s-27-11-2021.pdf 
İstanbul İSPER
https://media.iskur.gov.tr/50897/istanbul-personel-yonetim-a-s-27-11-2021.pdf 

Son Başvuru Tarihi: 27 Kasım 2021