Öğrenin Şartsız Daimi 35 Temizlik Personeli Alınacak

Öğrenin Şartsız Daimi 35 Temizlik Personeli Alınacak

İŞKUR üzerinden 35 daimi personeli alımı yapılması için yayımlanan Belediye is ilanları kapsamında öğrenim şartı aranmaksızın temizlik personeli alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden daimi personel alımı yapılması için Belediye is ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Boğaziçi Yönetim temizlik personeli alacak.


TEMİZLİK PERSONELİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

 

İŞKUR Belediye Personel Alımı İlanları En Az İlkokul Ve Ortaokul 35 İşçi Alınacak

122 Kişilik Kadroya En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Yapılacak

 

TEMİZLİK PERSONELİ BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 1 Şubat 2022 günü olup başvurular https://ibb.istanbul//Genel  Başvuru internet adresine CV gönderilerek yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.
#kamupersonelialım  #memuralm  #belediyepersonelalımı 

temizlik.png

Son Başvuru Tarihi: 01 Şubat 2022

Popüler İlanlar