Ömer Halisdemir Üniversitesi 4B Sözleşmeli Personel Alımı Büro Personeli Güvenlik Temizlik Personeli Tekniker Alınacak

Ömer Halisdemir Üniversitesi 4B Sözleşmeli Personel Alımı Büro Personeli Güvenlik Temizlik Personeli Tekniker Alınacak

Ömer Halisdemir Üniversitesi 4B sözleşmeli personel alımı ilanı ile 30 memur alacak. Büro personeli güvenlik temizlik personeli tekniker alınacak

Ömer Halisdemir Üniversitesi 30 kişilik kadroya 4B sözleşmeli personel alımı ilanı ile büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli, tekniker, sağlık teknikeri alacak.


Ömer Halisdemir Üniversitesi 4B Sözleşmeli Personel Alımı Gerekli Belgeleri

1-Başvuru Formu (www.ohu.edu.tr/personel adresinden temin edilecektir) 
2-2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi 
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
4-İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 
5-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E- devlet üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul edilecektir). 
6-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)(Güncel) 
7-Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınmış karekodlu veya aslı) (Güncel) 
8-Nitelik alanında istenen sertifikalar Aslı veya Noter Onaylısı (E- devlet üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul edilecektir). (Kamu Kurumları ile Yükseköğretim Kurumlarından alınan onaylı belgeler değerlendirilmeye alınacaktır.) 
9-Özgeçmiş


Ömer Halisdemir Üniversitesi 4B Sözleşmeli Personel Alımı Şartları

A) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak. 
1- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
2- Askerlik durumu itibariyle; 
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak. 
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak. c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 
3- 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak.(Göreve asaleten atanma aşamasında atanmaya hak kazanan tüm adaylardan tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.) 
4- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak. 
B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdamedilemezler. 
C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli) 
E) Başvuran adaylarda lisans mezunları için 2020 KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 
F) Koruma ve Güvenlik Kadroları için; 
1- Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Asıl listeye giren adayların göreve başlayacakları tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.) 
2- Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmekte olup, bu durumun başvuru süresi içerisinde Resmi Sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile belgelendirilmesi gerekmektedir.) 
3- Kadın adaylarda 160 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin;160 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 60+15=75’ten fazla, 60-13=47’ten az olmaması gerekmekte olup, bu durumun başvuru süresi içerisinde Resmi Sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile belgelendirilmesi gerekmektedir.) 
4-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak. 
5-Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak. 
6-Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak. 


Ömer Halisdemir Üniversitesi 4B Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Bilgileri

Adayların başvurularını www.ohu.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen /posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilirler. 

Özel şartlar ve tam ilan metni için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2022

Popüler İlanlar