Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı Şartları İlkokul Lise 74 Daimi İşçi Alımı

Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı Şartları İlkokul Lise 74 Daimi İşçi Alımı

OGM 74 daimi işçi alımı yapılması için resmi iş ilanı yayımladı. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler? OGM başvuruları nereye yapılacak?

OGM 74 daimi işçi alımı yapılması için yayımladığı ilan ile 44 engelli ve 30 eski hükümlü işçşi alımı yapacağını bildirdi. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı şartları ve başvuru bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz.


Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı Şartları 

ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLAR 

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 
5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 
6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak, 
7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 
8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak, 
9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir, 
10. Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir, 
11.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. 

ÖZEL ŞARTLAR 

1.Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak. MEB onaylı; *Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası, *Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası, *Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası, *İnsan Kaynakları Sertifikası, *Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası, *Halkla İlişkiler Sertifikası, *Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası, *Genel Muhasebe Sertifikası, *Çağrı Merkezi Sertifikası 
2.En az Lise(Ortaöğretim) mezunu olmak. 
3.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşından gün almamış olmak. 

 

116 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı Büro personeli Teknisyen Sağlık Personeli Alınacak

Kamu Kurum Ve Kuruluşları 6 İlde 241 Kişilik Kadroya Öğrenim Şartsız İlkokul İlköğretim Lise Ön Lisans Mezunu Personel Alımı

 

ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY DAİMİ İŞÇİ ALIMI

GENEL ŞARTLAR 

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 
5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 
6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak, 
7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 
8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak, 
9.Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir, 
10. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adayların durumlarını ilgili mevzuatına göre belgelendirmeleri gerekir, 
11.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. 

ÖZEL ŞARTLAR 

1.En az ilköğretim mezunu olmak, 
2.Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak, (Bu rapor Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.) 
3.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak. 

 

Güvenlik Görevlisi Alımı Üniversite Kadın Erkek Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sınavsız Sağlıkçı ve Büro Personeli Alımı

 

Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı Şartları Ve Başvuru Bilgileri

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 24.01.2022 – 28.01.2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır. 

Son Başvuru Tarihi: 28 Ocak 2022

Popüler İlanlar