Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Kamu Personel Alım İlanı

Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Kamu Personel Alım İlanı

Bugün yapılan resmi gazete ilanı ile Orman Genel Müdürlüğüne kamu personeli alımı yapılacak. Yapılacak alımın ayrıntıları haberimizde.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak olan kamu personeli alımı resmi gazetenin bugünkü sayısıyla duyuruldu. Yapılacak olan kamu alımında 1 kişi sözleşmeli pilot ve 1 kişi Uçak Bakım Kontrol Makinisti alımı yapılacak.

Adaylarda Aranacak Genel Şartlar Şöyle;

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Askerlik hizmetini yapmış olmak,

Ülke genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,

Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,

Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak mülakatta başarılı olmak.

Adaylarda Aranan Özel Şartlar

Teknik Özellikler (1 X Sözleşmeli Pilot),

Minimum 3000 saat helikopter uçuşu ve CPL (H) IR FI lisansına sahip olmak. (tercihen S70 tip intibaklı olmak),

Geçerli ICAO CLASS 1 sağlık raporuna sahip olmak,

Minimum ICAO Level 4 yeterlilik belgesine sahip olmak,

Tercihen ATPL (A) IR lisansına sahip olmak,

60 yaşından gün almamış olmak,

Teknik Özellikler (1 X Uçak Bakım Kontrol Makinisti),

İş jeti uçaklarında en az 5 yıllık bakım makinistliği tecrübesine sahip olmak (tercihen Citation serisi uçaklarda çalışmış olmak),

Tercihen Bakım Kalite Güvence pozisyonunda eğitimli ve tecrübeli olmak,

Asgari  orta seviyede İngilizce bilmek,

SHGM Uçucu Teknisyen Sağlık Raporuna sahip olmak,

55 yaşından gün almamış olmak.

Başvurular Nereye Hangi Tarihte Yapılacak?

Başvurmak isteyen adaylar 17 Şubat 2020 tarih ile 21 Şubat 2020 tarihleri arasında Beştepe Mah. Söğütözü Cad.No:8/1 06560 YENİMAHALLE / ANKARA (Tel:0 312 296 41 24) adresindeki Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Havacılık Şube Müdürlüğü adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup bu tarihten önceki veya sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

Son Başvuru Tarihi: 21 Şubat 2020