Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Alımı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Alımı

Yayınlanan ilana göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde istihdam edilmek üzere öğretim üyesi alınacak. Detaylar haberimizde…

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan “Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların, ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı 28.07.2020 tarihinden itibaren, son başvuru tarihi olan 14.08.2020 (mesai bitimi saat.17.00’dir)’ye kadar ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları;

1.    Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca yapılacaktır.

2.    Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

3.    Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Son Başvuru Tarihi: 14 Ağustos 2020