Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 Kadrolu Memur Alımı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 Kadrolu Memur Alımı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 kadrolu memur alımı için resmi ilan yayımladı. Yayımladığı ilan kapsamında sınavla kamu personeli alacak. Personel alımı başvuruları 12 Kasım’da başlıyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 kadrolu memur alımı için yayımladığı ilan ile 15 uzman yardımcısı alacak. Sınav başvuları 12-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak.


SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (22 Kasım 2021) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 
b) 2021 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 tarihi ve sonraki doğumlular başvurabilecektir), 
c) Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerin TABLO 1’de belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
ç) ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 1’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puana sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır), 
d) Başvuruyu süresi içinde yapmış olmak 

zellestirme.png


SINAV BAŞVURUSU 

a) Sınav başvurusu, 12.11.2021 tarihinden 22.11.2021 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı https://www.oib.gov.tr internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. 
b) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir örneğinin, en geç sınavdan önce Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz. 

Detaylar ve tam  ilan metni için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 22 Kasım 2021