Pamukkale Üniversitesi 4b Alım İlanları 110 Kişilik Kadro Açıklandı

Pamukkale Üniversitesi 4b Alım İlanları 110 Kişilik Kadro Açıklandı

110 Kişilik kadro için Pamukkale Üniversitesi 4b alım ilanları yayımladı. 4B sözleşmeli personel alımına başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

Denizli Pamukkale Üniversitesi 4b alım ilanları yayımladı. 110 Kişilik kadroya hemşire, röntgen teknisyeni, eczacı, sağlık teknikeri, laborant, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, diğer sağlık personeli, destek personeli, mühendis, avukat, büro personeli alacak. 


Pamukkale Üniversitesi 4b Alım Genel Şartları

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. 
3- 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. 
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz. 
5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak. 
6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak. 
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması. 
9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 
10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 
11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir. 

 

4B Sözleşmeli Personel Alımı 107 Sağlıkçı Memur Mühendis Güvenlik Temizlik Personeli

9 Devlet Üniversitesi Farklı Şehirlerde 302 İşçi Ve Memur Alımı Yapıyor

Devlet Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Güvenlik Görevlisi Ve Temizlik Personeli Alacak

 

Pamukkale Üniversitesi 4b Alım Çevrim İçi Başvurusunda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler 

1- Adayların mezuniyet bilgileri YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacak, tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü adayca sistemden seçilecek olup tüm sorumluluk adaya aittir. YÖKSİS veri tabanından tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü çıkmaması halinde aday mezun olduğu okul ile iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır. 
2- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. 
3- Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar başvurularını başvuru süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri). Adaylar ilanda istenen şartlara ilan tarihi yayımlandığı tarihten önce sahip olmaları gerekmektedir
4- Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak adaylar “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Unvanına Başvuracaklarda Aranan Özel Şartlar” belirtilen evrakları sisteme yükleyeceklerdir. 
5- Avukat unvanına başvuran adaylar “avukatlık ruhsatını” sisteme yükleyeceklerdir. 
6- Adaylar biyometrik fotoğraflarını JPEG formatında sisteme yükleyeceklerdir.


Pamukkale Üniversitesi 4b Alım Başvuru Bilgileri

Başvurular Üniversitemizin www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Başvuru Tarihi: 
Başvuru Başlangıç : 12.01.2022 (Mesai Başlangıcı) 
Başvuru Bitiş : 26.01.2022 (Mesai Bitimi) 
Başvuru yapılırken tereddüte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire Başkanlığına ait (0258) 296 1818 / 1822 / 2249 numaradan bilgi alınabilir.

Son Başvuru Tarihi: 26 Ocak 2022

Popüler İlanlar