Part-Time 300 Daimi Memur Alımı

Part-Time 300 Daimi Memur Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 300 daimi personel alımı yapılması için Kamu Memur Alımı İlanları yayımlandı. İstanbul İş İlanları kapsamında part-time çalışacak personel alımı yapılacak.

İŞKUR iş ilanları üzerinden 300 daimi personel alımı yapılması için Kamu Memur Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi part-time usta öğretici alacak.


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

ist-1.pngist-2.pngist-3.png


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞVURU BİLGİLERİ 

Personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 20 Eylül 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  https://kariyer.ibb.istanbul- Genel Başvuru adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 20 Eylül 2021