Sabah 8 Buçuk Akşam 5 Buçuk Çalışacak 20 Daimi Personel Alımı

Sabah 8 Buçuk Akşam 5 Buçuk Çalışacak 20 Daimi Personel Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 20 daimi personeli alımı yapılması için Belediye personel alımı ilanları yayımlandı. İş İlanları kapsamında park bahçe elemanı alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden 20 daimi personel alımı yapılması için Belediye personel alımı ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Afyon Sandıklı 20 bahçe bahçe elemanı alacak.


PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 13.01.2022 günü olup başvurular Ece Mah. Yeni Bld. İş Merkezi 5. Kat Sandıklı Afyonkarahisar adresine CV gönderilerek yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir. 

sandikli.png

Son Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2022

Popüler İlanlar