Sağlık Bakanlığı En Az İlkokul Mezun 14.000 Daimi Kamu Personel Alım İlanı

Sağlık Bakanlığı En Az İlkokul Mezun 14.000 Daimi Kamu Personel Alım İlanı

Sağlık Bakanlığınca yapılması beklenen iş ilanları yayınlandı. Sağlık Bakanlığı bünyesine 14.000 sürekli kamu personeli alımı yapılacak. Ayrıntılar haberimizde.

Son günlerin beklenen kamu personel alımı Sağlık Bakanlığı sürekli personel alım ilanları yayınlandı. Yapılan ilan ile bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 14.000 kamu personeli alınacak.

14.000 kamu personeli alımında adaylar Türkiye İş Kurumu eşube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 26 Mart 2020 tarihi ile 30 Mart 2020 tarihleri arasında elektronik kullanıcı girişi yapılarak başvurularını yapacaklar ve şahsen başvuru alınmayacak.

Alınacak kamu personellerinin 18 yaşını tamamlamış olması, ilan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması,

Temizlik görevlisi adaylarının en az ilkokul mezunu olması,

Klinik destek elemanı mesleği için adayların ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanı, hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dalının birinden mezun olması,

Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olması. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir),

Aşçı mesleği için ortaöğretim kurumlarının birinden veya ortaöğretim kurumlarının yiyecek içecek hizmetleri alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden veya önlisans eğitim kurumlarının; aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yönetimi, yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları programlarından birinden veya dengi programlardan mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı aşçılık sertifikası sahibi olması veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık belgesine sahip olması. Tüm öğrenim düzeyleri için en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olması şartları bulunmakta.

Sağlık Bakanlığı kamu alımında alınacak personellerin iller düzeyinde karşılanması ve başvurular adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı adresi dikkate alınarak yapılabilecek.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

Başvurular sonrası Noter kurası çekilişi sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek.

Ataması yapılan işçiler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir.

Temizlik Görevlisi Ameliyathane, morg, tuvalet, poliklinik yapılan yerler, acil sağlık hizmetinin yürütüldüğü alanlar, yataklı servisler, laboratuvarlar, görüntüleme alanları, kamu hizmeti yürütülen idari ve diğer sağlık birimleri, ek hizmet birimleri ile tesisin temizlik yapılması gereken her türlü alanında, ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen temizlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

Klinik Destek Elemanı (Hastane) Sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışır, ayrıca hastaların bakımına yönelik yardımcı hizmetler (hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olur ve refakat eder) ile ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen hizmetler ve idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.
Aşçı: İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen yemek hizmetleri (yemekleri hazırlar ve pişirir, mutfaktaki çalışmaları organize eder) ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

İller bazında sağlık bakanlığı personel alımları sitemizde yayınlanmaya devam edecek.

Sağlık Bakanlığı 14 Bin kamu personel alımı ilanını incelemek için tıklayınız.

İller Bazında sağlık personel ilanı incelemek için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 30 Mart 2020