Sağlık Bakanlığı İş İlanı 2020/5 Tercihlerinde Bu Kişilerin Ataması Yapılmayacak  

Sağlık Bakanlığı İş İlanı 2020/5 Tercihlerinde Bu Kişilerin Ataması Yapılmayacak  

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 18 Bin kişinin alımında bazı kişilerin başvuruları alınsa dahi ataması yapılmayacak. Kariyer kamu haber içeriğimizde ayrıntılar.

Yeni sağlık personeli alımı kapsamında 18 Bin kişi Sağlık Bakanlığı bünyesine alım için 2020/5 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı.

Yayınlanan bu kılavuz ile adaylar 26 Mart 2020 tarihi ile 01 Nisan 2020 tarihleri arasında tercih işlemelerini yapmaları gerekmektedir. 

Yayınlanan tercih kılavuzu içerisinde bulunan bazı hükümlerin tercih yapacak adaylar tarafından iyi incelenmesi gerekmekte.

Kılavuzun “Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonları Açıklamalar ve Uyarılar” kısmında;

“Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dâhil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre memur veya (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanların (unvan/branş değişikliği olanlar hariç) tercih işlemi yapmamaları gerekmektedir. ÖSYM tarafından yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

Yukarıda belirtilen madde uyarınca şu an kamu kurum ve kuruluşlarında memur veya Sözleşmeli memur olarak çalışan bütün kamu personellerinin bu kılavuzdan tercih yapmamaları gerekmekte. Yapmaları durumunda yerleşseler dahi atamaları yapılmayacak.

Diğer ataması yapılmayacak adaylar şöyle;

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamında bulunanlar hariç olmak üzere;

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışmakta iken, 01.04.2019 tarihinden sonra Bakanlıkça sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini feshedenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dâhil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken, 01.04.2019 tarihinden sonra kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini feshedenlerin atamaları yapılmayacak.

Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderilmesi gereken son tarih olan 01.04.2020 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre sözleşmeli sağlık personeli olarak çalıştığı tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderilmesi gereken son tarih olan 01.04.2020 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dâhil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak çalıştığı tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkraları uyarınca;

Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin,

Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin,

Eş veya sağlık durumu nedeniyle kurumlarından yer değişikliği talebinde bulunmuş olmakla birlikte talepleri; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yerine getirilemediğinden, sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan atamaları yapılacaktır.

Bu kapsamda sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adayların, söz konusu istisnalardan yararlanabilecek durumda olduklarını gösteren belgeleri, ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra bir dilekçe ekinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA adresine posta veya kargo ile göndermeleri gerekmekte.

Sağlık Bakanlığının atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılamayacak.

Son Başvuru Tarihi: 01 Nisan 2020