Sağlık Bilimleri Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Alımı 2022

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel Alımı 2022

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2022 yılı 58 sözleşmeli personel alımı yapacak. Güvenlik görevlisi ile destek personeli olarak temizlik personeli alacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı ile 2022 yılı 4/B sözleşmeli 58 personel alımı yapacak. Buna göre koruma ve güvenlik görevlisi ile temizlik personeli alınacak.


Sözleşmeli Personel Genel Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile aranan şartları sağlamalıdır. 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2. Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak 
5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak. 
6. 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak, 
7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak. 
8. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 


Sözleşmeli Personel Başvuru Belgeleri

1. Başvuru Talep Formu (http://www.sbu.edu.tr) adresinden alınacaktır. 
2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi. 
3. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi. 
4. İkametgâh Belgesi (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). 
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E- devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). 
6. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). 
7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.) 
8. Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınmış karekodlu belge kabul edilecektir.) 
9. Koruma ve Güvenlik Personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı. 
10. Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık raporu. 
11. Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır). 
12. Sürücü belgesi (İstenilen Pozisyon İçin). 
13. Son 6 içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 Adet). 


Sözleşmeli Personel Başvuru Bilgileri

Başvuru yapmak isteyen adayların; http://www.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar İstanbul’u tercih etmek isteyen adayların Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine, Ankara’yı tercih etmek isteyen adayların Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğüne (Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/Ankara) şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

1- Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
2- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

Son Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2022

Popüler İlanlar