Sahil Güvenlik 4 Personel Alımı!

Sahil Güvenlik 4 Personel Alımı!

İŞKUR üzerinden Sahil Güvenliğin yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 büro işçisi ve 2 bulaşıkçı alımı yapılacak. Detaylar haberimizde…

İŞKUR üzerinden Sahil Güvenliğin yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 büro işçisi ve 2 bulaşıkçı alımı yapılacak.

Son Başvuru tarihi 02 Ekim 2020

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacaktır.

Alımı yapılacak Unvanlar 2 büro işçisi ve 2 bulaşıkçı olduğu açıklandı.

Bulaşıkçılık kadrosuna başvuru yapacak adaylar Kişisel Durumu "TMY (Terörle Mücadelede Yaralanan)" olanlar başvurabilir.

Büro işçisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar Kişisel Durumu "Engelli" olanlar başvurabilir.

Alım şartları;

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak ve İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarı ile mezun olmuş olmak.
3. Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara ya da terör örgütlere üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
6. Kurumsal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
7. Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
8. Askerliği ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak)
9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Bulaşıkçılık kadrosuna başvuru yapacak adaylar 00005701634 İŞKUR ilan numarası ile başvurularını yapacaklardır.

Büro işçiliğine başvuru yapacak adaylar İŞKUR üzerinden 00005701630 İŞKUR ilan numarası ile başvurularını yapacaklardır.

Son Başvuru Tarihi: 02 Ekim 2020