Sahil Güvenlik Komutanlığı 150 Astsubay Alımı! Sona Eriyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı 150 Astsubay Alımı! Sona Eriyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından personel alımı için iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda Sahil Güvenlik Komutanlığı 150 astsubay personel alımı yapacağını duyurdu.

Kamu personeli alımı için Sahil Güvenlik Komutanlığı iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinde görevlendirilmek üzere 150 astsubay personel alımı yapacağını duyurmuştur. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Astsubay Alımı Genel Başvuru Şartları

** Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Sahil Güvenlik Komutanlığı kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

sahil-1.jpgsahil-2.jpgsahil-3.jpg

Adaylardan İstenilen Belgeler

**Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı ilanına son başvuru tarihi 28.03.2021 günü olup, başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris  web adresinden online olarak yapılacaktır.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
İlan metni

Son Başvuru Tarihi: 28 Mart 2021