Sahil Güvenlik Komutanlığı 41 Sözleşmeli Subay  Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı 41 Sözleşmeli Subay Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay alımı yapılması için ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Sahil Güvenlik Komutanlığı sınavla 41 Sözleşmeli Subay alınacağını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı  tarafından Sözleşmeli Subay alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Sahil Güvenlik Komutanlığı sınavla 41 Sözleşmeli Subay almı yapılacağını bildirdi.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Dil Sonuç Belgesi istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.

sahil-guvenlik-ozel-sart-1.pngsahil-guvenlik-ozel-sart-2.pngsahil-guvenlik-ozel-sart-3.png

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 27yaşını doldurmamış olmaları zorunludur. 01 Ocak 1994 ve daha sonra doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 20219-2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması zorunludur.

sahil-guvenlk-sartlar-1.pngsahil-guvenlik-sartlar-2.pngsahil-guvenlik-sartlar-3.png

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvurular 17.02.2021 – 28.02.2021 tarihleri arasında e-devlet üzerinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden yapılacaktır.

sahil-guvenlik-basvuru-1.pngsahil-guvenlik-basvur-2.pngsahil-guvenlik-basvuru-3.png
İlan metnine linkten ulaşılabilir.
https://www.sg.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-2021-yili-sozlesmeli-subay-alimi-basvuru-kilavuzu 

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2021