Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 42 Kariyer Kamu Personel Alım İlanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 42 Kariyer Kamu Personel Alım İlanı

27 Aralık en son resmi ilan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 42 kişi uzman yardımcısı alımı için sınav ilanı yapıldı. Yapılan ilan ayrıntıları haberimizde.

DPB son ilanlarla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 42 kişi Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu yapıldı.

2019 Kariyer Kamu Personeli alımı olarak yapılacak Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı alımı mezuniyet bölümlerine göre alınacak sayılar farklılık göstermektedir. Ayrıntılar şöyle,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu 7 kişi, Endüstri Mühendisliği mezunu 8 kişi, Bilgisayar Mühendisliği mezunu 5 kişi, Harita Mühendisliği mezunu 1 kişi, Kimya Mühendisliği mezunu 1 kişi, Maden Mühendisliği mezunu 1 kişi, Makine Mühendisliği mezunu 5 kişi, Hukuk mezunu 6 kişi, İktisat mezunu 3 kişi, İşletme mezunu 2 kişi, İstatistik mezunu 2 kişi, Uluslararası İlişkiler mezunu 1 kişi toplam 42 kişi sanayi ve teknoloji Uzman yardımcısı kamu alımı yapılacak.

Sınava Kimler Başvurabilecek?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşıması,

Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki listede fakülte veya bölümleri belirtilen ya da bunlara denkliği Yüksek öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,

ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) mühendislik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P3, hukuk bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P4, iktisat bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P14, işletme bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P24, istatistik bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P12 ve uluslararası ilişkiler bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P34 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olması,

01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olması (01 Ocak 1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurmak isteyen adaylar için başvurular 02 Ocak 2020 günü başlayıp 13 Ocak 2020 günü sona erecektir.

Başvurular Bakanlık internet sitesinde (sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) yayımlanan başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur. Bakanlık internet sitesinde (sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) yayımlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Sanayi bakanlığı personel alımı Teknoloji Bakanlığı personel alımı ilanını incelemek için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2020