Sayıştay Başkanlığı 11 Branşta Sözleşmeli Personel Alacak

Sayıştay Başkanlığı 11 Branşta Sözleşmeli Personel Alacak

Sayıştay Başkanlığı yayımladığı resmi iş ilanı ile 11 branşta sözleşmeli Kamu Personeli Alımı yapacağını duyurdu. Kimler başvurabilir? Başvurular ne zaman yapılacak? Detayları kariyer kamu haberde…

Sayıştay Başkanlığı yayımladığı resmi iş ilanı ile 11 branşta sınavla sözleşmeli Kamu Personeli Alımı yapacak.  Buna göre Kıdemli Sistem Uzmanı, Yazılım Geliştirme Proje Yöneticisi, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net), Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Low Code), Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java), Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli İş Zekâsı Uzmanı, İş Zekâsı Uzmanı, Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı, Ağ Uzmanı olmak üzere 11sözleşmeli  bilişim personeli alınacak.


GENEL ŞARTLAR

a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
b)    Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c)    (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
d)    Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, ücret tavanı üç katını geçemeyecekler için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e)    Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 f)    Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,
g)    Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 


İSTENİLEN BELGELER

a)    Başvuru Formu, (Başvuru Formunun doldurulması zorunlu olup, tercihte bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Birden fazla grup ve pozisyona başvuru ile başvuru formu gönderenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.) (Kurumun internet sitesinde duyuru ekinde yer alan)
b)    KPSS sonuç belgesi,
c)    Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi.)
d)    Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum tarafından onaylı örneği).
e)    Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Transkript belgesi kabul edilecektir.)
 f)    Genel şartların (d) bendinde yer alan mesleki tecrübeyi gösterir belge. Başvurduğu hizmet grubuna ait iş tecrübesini gösteren Hizmet Belgesi (kamu kesiminde geçen hizmetler için) veya SGK Prim Ödeme Belgesi (özel sektörde çalışmış olanlar için)
g)    Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş.
h)    Özel Şartlarda istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.
 i)    Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan.
 j)    Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)
k)    Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.
 l)    Belge istenen hallerde ilgili belgenin ibrazı zorunludur.
Talep edilen belgeleri (KPSS sonuç belgesi ve yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge hariç) eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son başvuru tarihine kadar Başkanlığımıza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son başvuru tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.


BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Adaylar ilan edilen grup ve pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.
İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 25.11.2021 tarihinden 10.12.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar “T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Tam ilan metni ve özel şartlar için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 10 Aralık 2021

Popüler İlanlar