Şeker Fabrikaları Personel Alımı

Şeker Fabrikaları Personel Alımı

İŞKUR üzerinden Şeker Fabrikaları personel alımı yapılması için ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Marangoz ve Bilgisayar Mühendisi alımı yapacağını duyurdu.

İŞKUR üzerinden Şeker Fabrikaları personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü  Marangoz ve Bilgisayar Mühendisi alımı yapacağını duyurdu. 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görüşme tarihi itibari ile herhangi sigortalı bir işte çalışıyor olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI
sekerfab.1.pngseker-fab.2.pngsekerfab.3.pngsekerfab4.png
BAŞVURU BİLGİLERİ  kariyerkamu.com haberidir
Bilgisayar Mühendisi
Çalışma alanı Yozgat, başvuru kabul Türkiye geneli.
İlan No: 00005832287 
Çalışma alanı Kars, başvuru kabul Türkiye geneli. 
İlan No: 00005832405 
Marangoz
Çalışma alanı Yozgat, başvuru kabul Türkiye geneli.
İlan No: 00005832401 
Son başvuru tarihi 11.01.2021 günü olup, başvurular İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor Bunun için öncelikle adayların İŞKUR web sitesine üye olmaları ve https://esube.iskur.gov.tr/ web adresine şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra ilan numarasına göre arama yapılır .

Son Başvuru Tarihi: 11 Ocak 2021