Sinop Belediyesi Personel Alımı

Sinop Belediyesi Personel Alımı

Sinop Belediyesinin İŞKUR üzerinden yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 aşçı alımı yapılacak. Detaylar haberimizde…

Sinop Belediyesinin İŞKUR üzerinden yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 aşçı alımı yapılacak.

Son Başvuru tarihi: 30 Ekim 2020 dir

Başvuru yapmak isteyen adaylar 00005742446 ilan numarası ile İŞKUR üzerinden başvuru yapabilecektir.

Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Engelli" olanlar başvurabilir.

Alım unvanı: Aşçı Yardımcısı.

İstihdam Şehri: Sinop

Başvuru şartları;

•    18 yaşını tamamlamış olmak,
•    askerlikle ilişiği olmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
•    Kamusal haklardan mahrum bulunmamak,
•    aşçı  belgesi olmak,(halk eğitimden alınan aşçılık kursu belgesi geçerli değildir... en az kalfalık sertifikası gerekmektedir.)
•    Engellilik raporu en az %40 olmak,
•    Türk ceza kanununun 53' üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak,
•    Herhangi bir terör örgütü ile  üyeliği irtibatı ve iltisağı bulunmamak,
•    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
•    Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
•    Son 6 (altı) ay sinop ilinde ikamet ediyor olmak şartları aranacaktır.
•    Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan, sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecek, göreve başlamış olsalar bile görevlerine son verilecektir. Ayrıca;
•    (bir) aşçı engelli işçi için;  en az ilkokul en fazla lise   mezunu olması,  
•    Şartları tutan adayların başvuru sayısının talep edilen boş kadrodan fazla olması durumunda kadro sayısının 3 (üç) katı aday sözlü mülakata alınacaktır.
•    Başvuruda bulunan kişilerin en az 5 (beş) yıl nakil talebinde bulunamayacağına dair taahhütname alınacaktır.

Adaylarda aranan şartlardır.

Son Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2020