Sosyal Güvenlik Kurumu 50 Kamu Personeli Alımı Başvuruları

Sosyal Güvenlik Kurumu 50 Kamu Personeli Alımı Başvuruları

Sosyal Güvenlik Kurumu kamu personeli alımı için yayımlanan ilanlar kapsamında 50 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapıyor. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde…

Kamu kurumlarına personel alımı için yayımlanan ilanlar kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu 50 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapacağını duyurmuştur. 

Genel Başvuru Şartları

* Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için tüm adayların tüm adayların görevlerini sürekli olarak yapmaya engel olan bir durumu bulunmaması gereklidir.
** Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için tüm adayların giriş 1 Ocak günü itibarıyla otuz beş yaşını tamamlamamış olması gereklidir.
** Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için tüm adayların ilan edilen kadro için gerekli KPSS puan türünde belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olması gereklidir.

kpss-001.jpg

Sınav  Bilgisi

Sözlü yapılacak sınav tarihinden en az on beş gün öncesinde,  sözlü sınava girmeye hak kazanmış olan adaylar ve sınav yeri, günü ve saati Kurumun internet adresi üzerinden duyurulacaktır.
 Sözlü sınavda adaylar;
•    Adayların üniversitelerden mezun olmuş oldukları bölümlere göre sınav duyurusunun alt başlıklarında belirtilen sınav konuları hakkındaki  bilgi düzeyleri 
•    Bir konuyu kavrama, özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü 
•    Temsil kabiliyeti, liyakati, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu
•    İkna kabiliyeti ve inandırıcılığı, özgüveni 
•    Genel kültür ve genel yetenek 
•    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularının hepsinden  ayrı ayrı puanlanması ile  değerlendirilir.

Başvuru Bilgisi

Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav web adresinden 24 Mayıs 2021 ve  04 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
Resmi İlan
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 04 Haziran 2021