Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 14 Personel Alımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 14 Personel Alımı

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında 10 temizlik görevlisi, 1 şoför, 3 proje koordinatörü alımı yapıyor Şanlıurfa Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. Tüm detaylar haberimizde...

İŞKUR üzerinden Şanlıurfa iş ilanları kapsamında Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda 10 temizlik görevlisi, 1 şoför, 3 proje koordinatörü alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

** Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  personel  alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 22.02.2021 günüdür.  
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
İlan metnini aşağıdadır

temizlik_gorevlisi.jpgproje_koordinatoru.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2021