Şubat Ayı Kamu Kurum Ve Kuruluşları Bin 386 Personel Alıyor Bakanlıklar Belediyeler Üniversiteler JGK

Şubat Ayı Kamu Kurum Ve Kuruluşları Bin 386 Personel Alıyor Bakanlıklar Belediyeler Üniversiteler JGK

Kamu Kurum ve Kuruluşları farklı şehirlerde bin 386 personel alıyor. Bakanlıklar Belediyeler Üniversiteler JGK…. Alım yapılan iller ve kadro dağılımı nasıl?

Kamu Kurum ve Kuruluşları farklı şehirlerde1386 personel alıyor. JGK, üniversiteler, belediyeler, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı… detayları haberimizde paylaşıyoruz.  www.kariyerkamu.com haberidir.


Jandarma Genel Komutanlığı

JGK personel alımı ilanı ile 104 sözleşmeli personel alacak. 101 hizmetli, 1 garson, 1 mütercim tercüman, 1 veteriner hekim alınacak. Son başvuru tarihi 13 Şubat günü.


Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı 10 personel alımı ilanı ile Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı sınavla engelli ve engelsiz sözleşmeli personel alımı yapacak. Buna göre koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli alımı yapılacak. Son başvuru tarihi 14 Şubat günü.


Trabzon Üniversitesi
 
Trabzon Üniversitesi 50 kişilik kadro için ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu personel alımı ilanı yayımladı. Buna göre mühendis, programcı, tekniker, teknisyen, kütüphaneci, bürü personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, ısıtma personeli, temizlik görevlisi alınacak.  Son başvuru tarihi 14 Şubat günü.


Eskişehir Halk Ekmek

İŞKUR üzerinden personel alımı yapılması için yayımlanan Belediye is ilanları kapsamında Eskişehir Halk Ekmek 7 fırın üretim işçisi alacak Son başvuru tarihi 15 Şubat


Antalya Kumluca Belediyesi
  
Kumluca Belediyesi personel alımı ilanı ile 10 zabıta memuru alımı yapacak. Son başvuru tarihi 16 Şubat günü.


Erzurum Teknik Üniversite

Erzurum Teknik Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alacak. Üniversite yayımladığı ilan ile temizlik görevlisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacak.  Son başvuru tarihi 16 Şubat günü.


Kastamonu Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi 98 ortaöğretim ve ön lisans mezunu sözleşmeli personel alımı ilanı ile destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen alacak. Son başvuru tarihi 17 Şubat günü.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı KPSS itfaiye eri alımı ilanı yayımladı. Buna göre lise ve MYO mezunu kadın erkek 12 itfaiye eri alınacak  Son başvuru tarihi 18 Şubat günü.


Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. Buna göre mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro personeli alacak. Son başvuru tarihi 21 Şubat günü.


Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi 30 kişilik kadroya 4B sözleşmeli personel alımı ilanı ile büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli, tekniker, sağlık teknikeri alacak. Son başvuru tarihi 22 Şubat günü.

 

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı 550 devlet memuru alını için 2022 yılı ilanı yayımladı. Son başvuru tarihi 23 Şubat günü.


Kamu Denetçiliği Kurumu

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu 13 sözleşmeli personel alacak. Koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, temizlik personeli alınacak. Son başvuru tarihi 25 Şubat günü.


İstanbul Boğaziçi Yönetim

İŞKUR üzerinden 40 daimi personel alımı yapılması için Belediye is ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Boğaziçi Yönetim temizlik personeli alacak. Son başvuru tarihi 28 Şubat günü.


İstanbul Beylikdüzü Belediyesi

İŞKUR üzerinden 20 daimi öğrenim şartsız ve en az ilkokul mezunu personel alımı yapılması için Belediye is ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 15 beden işçisi, 5 çöp kamyon sürücüsü alacak. Son başvuru tarihi 28 Şubat günü.


KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İSTENİLEN BELGELERİN BAZILARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
(Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.


KAMU KURUM VE KURULUŞLARI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.


KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlanlar için başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere belirtilen tarihlerde yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2022

Popüler İlanlar