SYDV 18 İle 45 Yaş Aralığında Temizlik Görevlisi Alımı

SYDV 18 İle 45 Yaş Aralığında Temizlik Görevlisi Alımı

İŞKUR üzerinden SYDV personel alımı yapılması için ilan yayımladı. Yayımlanan ilan kapsamında 18 İle 45 Yaş Aralığında geçici Temizlik Görevlisi alımı yapacak Burdur Bucak SYDV.

İŞKUR üzerinden SYDV Temizlik Görevlisi alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Burdur Bucak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Temizlik Görevlisi kadrosuna geçici personel alımı yapacağını duyurdu. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özgeçmiş istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan  son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan iş deneyim belgeleri fotokopisi  istenmektedir
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Aile Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yaşlı Bakım ve/veyaEngelli/Hasta Bakım Sertifikası istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların medeni haklarını kullanmaehliyetine sahip olması zorunludur. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 – 45 yaş aralığında olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevin özelliğine göre eğitim, yaş ve tecrübe gibi özel şartları taşıyor olması zorunludur.    
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Yaşlı Bakım ve/veyaEngelli/Hasta Bakım Sertifikasına sahip olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların aktif herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların öncelikle 3294sayılı kanun kapsamında bulunan vatandaşlardan olması gerekmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların proje kapsamında çalışabilecek güç ve yeterlilikte olması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Son başvuru tarihi 23.02.2021 günü olup başvurular  Bucak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen yapılacaktır.
burdur-bucak-sydv-1.pngburdur-bucak-sydv-2.pngburdur-bucak-sydv-3.pngburdur-bucak-sydv-4.png

Son Başvuru Tarihi: 23 Şubat 2021