SYDV 20-50 Yaş Sınırlarında Personel Alımı

SYDV 20-50 Yaş Sınırlarında Personel Alımı

İŞKUR üzerinden SYDV tarafından personel alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Şoför ve Temizlik Personeli alımı yapacağını bildirdi Kütahya Altıntaş SYDV.

İŞKUR üzerinden SYDV personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Kütahya Altıntaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Şoför ve Temizlik Personeli kadrosuna geçici personel alımı yapacağını duyurdu. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Başvuru Dilekçesi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan  formlara yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Şoför alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ehliyet fotokopisi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların medeni haklarını kullanmaehliyetine sahip olması zorunludur. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 20 yaşını tamamlamış, 50 yaşını doldurmamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lilkokul  mezunu olması zorunludur.     
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 6 aydır Altıntaş ilçesinde ikamet ediyor olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 3294 sayılı kanun kapsamında olması zoruludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların iletişim yönü güçlü, hasta, yaşlıve engelli memnuniyetine önem vermesi, araçla dolaşmasına ve temizlik hizmeti yapmasına engeli olmaması zorunludur.
**Şoför alımı ilanına başvuracak olan adayların en az B sınıfı ehliyeti olması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Son başvuru tarihi 01.03.2021 günü olup başvurular Hürriyet Mah. Hükümet Konağı Kat:2 Altıntaş Kütahya adresine yapılacaktır.
altintas-kutahya-sydv-1.pngaltintas-kutahya-sydv-2.png

Son Başvuru Tarihi: 01 Mart 2021