SYDV 25 İle 50 Yaş Aralığı 5 Personel Alımı

SYDV 25 İle 50 Yaş Aralığı 5 Personel Alımı

İŞKUR üzerinden SYDV 25-50 yaş aralığında 5 personel alımı yapılması için ilan yayımladı. Yayımlanan ilan kapsamında Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alımı yapacak Düzce SYDV.

İŞKUR üzerinden SYDV 5 personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı kadrosuna 5 geçici personel alımı yapacağını duyurdu. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan İş Başvuru formu istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan  formlara yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan iş deneyim belgeleri fotokopisi  istenmektedir
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan sürücü belgesi fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan kadın adaylardan engelli ve yaşlı bakım sertifikası istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Ziraat Bankası hesap numarası istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların yerleşim yeri belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların medeni haklarını kullanmaehliyetine sahip olması zorunludur. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 25-50 yaş aralığında olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ortaöğretim mezunu olması zorunludur.     
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların son bir yıldır Düzce ili Merkez ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan kadın adayların Yaşlı Bakım veya Engelli Bakım sertifikası olması zoruludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların B sınınfı ehliyete sahip olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların öncelikle 3294 sayılı kanun kapsamında (vakfımızdan sosyal yardım alma şartını sağlayan kişiler) bulunanlardan olması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Son başvuru tarihi 01.03.2021 günü olup başvurular DüzceSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Fevziçakmak Mah. İl Özel İdare Binası C Blok 1. Kat Merkez Düzce adresine şahsen yapılacaktır.
duzce-sydv-1-001.pngduzce-sydv-2-001.png

Son Başvuru Tarihi: 01 Mart 2021