SYDV 30-45 Yaş Arası Temizlik Görevlisi Alıyor

SYDV 30-45 Yaş Arası Temizlik Görevlisi Alıyor

İŞKUR iş ilanları üzerinden SYDV 45 yaş sınır personel alımı yapılması için ilan yayımladı. Yayımlanan İş İlanları kapsamında temizlik görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu Kimler başvurabilir?

İŞKUR üzerinden SYDV 45 yaş sınır personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Adıyaman Kahta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 6 temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu.
 www.kariyerkamu.com haberidir.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Kahta SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan İş Başvuru Dilekçesi istenmektedir.
** Kahta SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Kahta SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Kahta SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Kahta SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özgeçmiş istenmektedir.
** Kahta SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Kahta SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** Kahta SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Kahta SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan yaşlı bakım, engelli bakım sertifikası tercih nedeni olarak istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Kahta SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Kahta SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların medeni haklarını kullanmaehliyetine sahip olması zorunludur. 
** Kahta SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Kahta SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 30 yaşını tamamlamış, 45 yaşından gün almamış olması zorunludur
** Kahta SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Kahta SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Kahta SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise  mezunu olması zorunludur.     
** Kahta SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Kahta’da ikamet ediyor olması zorunludur.

adiyaman-kahta.png


BAŞVURU BİLGİLERİ

Adıyaman Kahta SYDV personel alımı ilanına son başvuru  22 Eylül 2021günü olup başvurular Kahta SYDV adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 22 Eylül 2021