SYDV 4 Şehirde 11 Personel Alıyor

SYDV 4 Şehirde 11 Personel Alıyor

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 4 ilde personel alıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Kocaeli, Kırşehir, Tokat ve Zonguldak illerinde personel alıyor. 

Alım Yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Resmi İlanlar

Kocaeli Darıca Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
Alım Yapılan Pozisyonlar 
Sosyal Yardım Memuru 1 Kişi  - Lise ve Dengi Okul Mezunu

kocaeli-darica-is-ilani-1.jpgkocaeli-darica-is-ilani-2.jpg
Https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Kırşehir Boztepe Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
Alım Yapılan Pozisyonlar 
Temizlik Görevlisi 2 Kişi  - En Az İlkokul Mezunu

kirsehir-1.jpgkirsehir-2.jpg
Https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Tokat Yeşilyurt Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
Alım Yapılan Pozisyonlar 
Temizlik Elemanı 4  Kişi 

tokat-1.jpgtokat-2.jpg
Https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Zonguldak Çaycuma  Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
Alım Yapılan Pozisyonlar 
Yaşlılar ve Engelli Bakımı /  Temizlik Personeli  4 Kişi  

zonguldak-1.jpgzonguldak-2.jpg
Https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Genel Başvuru Şartları

**SYDV personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**SYDV personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**SYDV personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**SYDV personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların  askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**SYDV personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**SYDV personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Adaylardan İstenilen Genel Belgeler

a - SYDV personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - SYDV personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - SYDV personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - SYDV personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - SYDV personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - SYDV personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

Başvuru Bilgisi 

Son başvuru tarihi 22.02.2021 günü olup başvuru bilgisini her kurumun kendi ilan metninde bulabilirsiniz
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2021