SYDV  45 Yaş Sınırı Personel Alıyor

SYDV 45 Yaş Sınırı Personel Alıyor

İŞKUR üzerinden SYDV 45 yaş sınır personel alımı yapılması için ilan yayımladı. Yayımlanan ilan kapsamında temizlik elemanı alımı yapacağını duyurdu Bingöl Yedisu SYDV.

İŞKUR üzerinden SYDV 45 yaş sınır personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Bingöl Yedisu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı temizlik elemanı alımı yapacağını duyurdu. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Yedisu SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan İş Başvuru Dilekçesi istenmektedir.
** Yedisu SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Yedisu SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Yedisu SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Yedisu SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Yedisu SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilen özgeçmiş istenmektedir.
** Yedisu SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan   son altı ay içerisinde çekilmiş1 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Yedisu SYDV Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Yedisu SYDV Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Yedisu SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** Yedisu SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan iş deneyim belgeleri fotokopisi  istenmektedir
** Yedisu SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan 2019-2020yılı KPSSP3 sınav sonuş belgesi istenmektedir.
** Yedisu SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Yedisu SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan yaşlı bakım, engelli bakım sertifikası istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Yedisu SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Yedisu SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların medeni haklarını kullanmaehliyetine sahip olması zorunludur. 
** Yedisu SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Yedisu SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların mülakatın yapıldığı gün 20 yaşını tamamlamış, 45 yaşını doldurmamış olması zorunludur
** Yedisu SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Yedisu SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Yedisu SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Yedisu SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
** Yedisu SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az bir yıldır ilçe sınırlarında  ikamet ediyor olması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Yedisu SYDV personel alımı ilanına son başvuru tarihi 26.03.2021 günü olup başvurular Yedisu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacaktır.
bingol-1-001.pngbingol-2-001.png

Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2021