SYDV  5 Daimi Personel Alıyor

SYDV 5 Daimi Personel Alıyor

İŞKUR üzerinden SYDV 5 daimi personel alımı yapılması için ilan yayımladı. Yayımlanan ilan kapsamında sosyal yardım ve inc. görevlisi alımı yapacağını duyurdu İstanbul Bağcılar SYDV.

İŞKUR üzerinden SYDV 5 daimi personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda İstanbul Bağcılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı sosyal yardım ve inc. görevlisi alımı yapacağını duyurdu. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER 

** Bağcılar SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan İş Başvuru Dilekçesi istenmektedir.
** Bağcılar SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Bağcılar SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Bağcılar SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Bağcılar SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Bağcılar SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özgeçmiş istenmektedir.
** Bağcılar SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan  formlara yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Bağcılar SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Bağcılar SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Bağcılar SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** Bağcılar SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Bağcılar SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Bağcılar SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların medeni haklarını kullanmaehliyetine sahip olması zorunludur. 
** Bağcılar SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Bağcılar SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Bağcılar SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Bağcılar SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Bağcılar SYDV personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Bağcılar SYDV personel alımı ilanına son başvuru tarihi 15 Nisan 2021 günü olup Bağcılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen yapılacaktır.
bagcilar-istanbul-001.png

Son Başvuru Tarihi: 15 Nisan 2021