SYDV 55 Yaş Sınırı 15 Temizlik Görevlisi Alımı

SYDV 55 Yaş Sınırı 15 Temizlik Görevlisi Alımı

İŞKUR üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü Birimi personel alımı yapılması için ilan yayımladı. Yayımlanan ilan kapsamında 15 Temizlik Görevlisi alımı yapacak Ankara Etimesgut SYDV.

İŞKUR üzerinden SYDV Temizlik Görevlisi alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Ankara Etimesgut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Temizlik Görevlisi kadrosuna 15 personel alımı yapacağını duyurdu. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilen özgeçmiş istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan  formlara yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan sürücü belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların medeni haklarını kullanmaehliyetine sahip olması zorunludur. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını tamamlamış, 55 yaşını geçmemiş olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların en az B sınıfı ehliyeti olması zorunludur.     
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Etimesgut ilçesinde ikamet ediyor olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 3294 sayılı kapsamında Sosyal Yardım Kapsamından yararlanıyor olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların proje kapsamında ev temizliğinde çalışabilecek güç ve yeterlilikte olması zorunludur. 

BAŞVURU BİLGİLERİ

Son başvuru tarihi 22.02.2021 günü olup başvurular İstasyon Mah. Akasya Cad. No.5/A 06790 etimesgut Ankara adresine yapılacaktır.
ankara-etimesgut-sydv.png

Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2021