SYDV En Az İlkokul Mezunu 18-50 Yaş 7 İşçi Alımı

SYDV En Az İlkokul Mezunu 18-50 Yaş 7 İşçi Alımı

İŞKUR üzerinden SYDV tarafından personel alımı yapılması için yayımlanan ilan kapsamında7 temizlik işçisi alımı yapacak Tokat Başçiftlik SYDV. Detaylar haberimizin devamında…

İŞKUR üzerinden SYDV 7 işçi alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Tokat Başçiftlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı temizlik işçisi alımı yapacağını duyurdu. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan detaylı özgeçmiş istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan  formlara yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan hasta ve yaşlı bakım vb. kurslardan alınmış sertifika istenektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların medeni haklarını kullanmaehliyetine sahip olması zorunludur. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını tamamlamış, 50 yaşını doldurmamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların herhangi bir işte sigortlı çalışmıyor olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Başçiftlik ilçe Mekezinde ikamet ediyor olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

sydv-temizlik-personelleri-a-3-sartlar.png

BAŞVURU BİLGİLERİ

Son başvuru tarihi 24.02.2021 günü olup başvurular Başçiftlik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacaktır.
sydv-temizlik-personelleri-a-1.pngsydv-temizlik-personelleri-a-2.png

Son Başvuru Tarihi: 24 Şubat 2021