SYDV EN Az İlkokul Mezunu Personel Alımı

SYDV EN Az İlkokul Mezunu Personel Alımı

İŞKUR üzerinden SYDV tarafından personel alımı yapılması için yayımlanan ilan kapsamında temizlik personeli alımı yapacak Kastamonu SYDV. Detaylar haberimizin devamında…

İŞKUR üzerinden SYDV tarafından personel alımı yapılması için  yayımlanan ilan kapsamında Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temizlik personeli alımı yapacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan başvuru formu istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özgeçmiş istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan  formlara yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan yaşlı bakım, engelli bakım sertifikası veya bu bölüm mezunu olduğunu gösterir diplomanın aslı ya da noter tasdikli fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan İşkur’dan alımış iş arayan kayıt belgesi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesi, SRC2, SRC4 ve psikoteknik belgeleri istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların medeni haklarını kullanmaehliyetine sahip olması zorunludur. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul  mezunu olması zorunludur.     
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Kastamonu il merkezinde  ikamet ediyor olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Yaşlı Bakım veya Engelli Bakım sertifikası olması zoruludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların her türlü iklim ve yolculukşartlarında seyahat etme engeli bulunmaması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Son başvuru tarihi 01.03.2021 günü olup başvurular Hepkebirler  Mah. İnönü Cad. No:29/1 Merkez Kastamonu adresine yapılacaktır.
duzce-sydv-1.pngduzce-sydv-2.png

Son Başvuru Tarihi: 01 Mart 2021