SYDV Hasta Ve Yaşlı Bakım Elemanı Alımı

SYDV Hasta Ve Yaşlı Bakım Elemanı Alımı

İŞKUR üzerinden SYDV personel alımı yapılması için ilan yayımladı. Yayımlanan ilan kapsamında Hasta Ve Yaşlı Bakım Elemanı alacağıı bildirdi Düzce Akçakoca SYDV.

İŞKUR üzerinden SYDV personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Düzce Akçakoca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hasta Ve Yaşlı Bakım Elemanı alımı yapacağını duyurdu.  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan  son altı ay içerisinde çekilmiş 1adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Akçakoca Ziraat Bankası hesap numarası istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması zorunludur. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 25-50 yaş aralığında olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların son 6 aydır Akçakoca ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların öncelikle 3294 sayılı kanun kapsamında bulunması, vakıftan yardım alma şartlarını sağlayan kişiler olması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Son başvuru tarihi 15.02.2021 günü olup başvurular Yalı Mah. Atatürk Cad. No:8 Akçakoca Düzce adresine yapılacaktır.
akcakoca-sydv-1.pngakcakoca-sydv-2.png

Son Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2021