SYDV İlkokul 20 Temizlik İşçisi Alacak

SYDV İlkokul 20 Temizlik İşçisi Alacak

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında 20 temizlik işçisi alımı yapıyor Tokat Reşadiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde

İŞKUR üzerinden Tokat iş ilanları kapsamında Reşadiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda en az ilkokul mezunu 20 temizlik işçisi alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

**Reşadiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temizlik işçisi alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Reşadiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temizlik işçisi alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Reşadiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temizlik işçisi alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Reşadiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temizlik işçisi alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların  askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Reşadiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temizlik işçisi alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Reşadiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temizlik işçisi alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

 

Adaylardan İstenilen Belgeler

a – Tokat Reşadiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temizlik işçisi alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Tokat Reşadiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temizlik işçisi alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Tokat Reşadiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temizlik işçisi alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Tokat Reşadiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temizlik işçisi alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Tokat Reşadiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temizlik işçisi alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Tokat Reşadiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temizlik işçisi alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Tokat Reşadiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temizlik işçisi alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Tokat Reşadiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temizlik işçisi alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Tokat Reşadiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temizlik işçisi alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 16.02.2021günüdür. 
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
İlan metnini aşağıdadır

sydv-temizlik-iscisi-alimi-ilani-1.jpg

sydv-temizlik-iscisi-alimi-ilani-2.jpg

https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat 2021