SYDV Sabah 8 Akşam 5 Çalışacak Personel Alımı Yapıyor

SYDV Sabah 8 Akşam 5 Çalışacak Personel Alımı Yapıyor

İŞKUR iş ilanları üzerinden SYDV personel alımı yapacağını duyurdu. 3 Branşta sabah 8 akşam 5 çalışacak personel alımı yapılacak. Başvuru şartları neler?

İŞKUR üzerinden SYDV 14 personel alımı yapılması için ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Şanlıurfa Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 10 temizlik görevlisi, 1 şoför 3 proje koordinatörü alımı yapacağını duyurdu.
www.kariyerkamu.com haberidir.


PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan  formlara yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.


PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına son başvuru  21 Şubat 2022 günü olup başvurular Siyahgül Mah. A. Güven Gürkan Cad. No:41 Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Halfeti Şanlıurfa adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.
 

urfa-1.pngurfa-2.png

Son Başvuru Tarihi: 21 Şubat 2022

Popüler İlanlar