Tapu Ve Kadastro 15 Sözleşmeli Personel Alımı

Tapu Ve Kadastro 15 Sözleşmeli Personel Alımı

Tapu Ve Kadastronun yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 farklı unvanda 15 Personel Alımı yapılacak. Detaylar haberimizde…

Tapu Ve Kadastronun yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 farklı unvanda 15 Personel Alımı yapılacak.

Başvuru Genel Şartları:

1)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel Ģartları taşımak.
2)    Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
3)    (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
4)    Yazılım, yazılım tasarımı ve geliĢtirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda;-Ücret tavanı 2 (iki) katı olanlar için en az 3 (üç)yıllık;
Ücret tavanı 3 (üç) ve 4 (dört) katı olanlar için en az 5 (beş) yıllık

Adaylarda aranan şartlardır.

Başvuru yapmak isteyen adaylar için Kılavuz.

Son Başvuru Tarihi: 09 Kasım 2020