Tarımsal Araştırma Müdürlüğü Lise Mezun Cankurtaran Alımı

Tarımsal Araştırma Müdürlüğü Lise Mezun Cankurtaran Alımı

İŞKUR iş ilanları kamu iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan İŞKUR kamu alımı ile en az lise mezunu Cankurtaran alımı yapılıyor. Ayrıtılar haberimizde.

Bugün yayınlanan en son İŞKUR kamu iş ilanı ile Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesine en az lise mezunu Cankurtaran kamu personeli alımı yapılacak.

Alınacak kamu personeli kurum bünyesinde geçici olarak çalışma süresi 103 gün olan ve tam zamanlı olarak UTAEM Foça Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Foça İzmir adresinde istihdam edilecek.

Personellerin konaklaması Uluslararası Tarımsal ve Araştırma Eğitim Merkezi Tesislerinde yapılacak olup konaklama İdare tarafından karşılanacak.

Yayınlanan İŞKUR İş İlanı ile Alınacak Kamu Personeli Ayrıntıları

Cankurtaran olarak alınacak 1 kamu personeli alımında adayların;

En az lise mezunu olması,

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olması,

18 yaşını tamamlamış olması,

Erkek Olması,

Gümüş Cankurtaran belgesine sahip olması,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmaması,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olması,
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olması,

657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanması,

Adayların Çiğli, Menemen, Foça, Aliağa ikametli olması,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması şartları aranmaktadır.

Türkiye İş Kurumu Çiğli Hizmet Merkezi tarafından yayınlanan ilana başvurmak için adayların 00005494683 İŞKUR iş ilan numarası ile 15 Mayıs 2020 tarihine kadar başvurularını İŞKUR internet sitesi üzerinden iş arayan girişi yaparak veya alo 170 hattı üzerinden yapmaları gerekmekte.

İŞKUR başvuru sonrasında Müdürlük bünyesinde 20 Mayıs 2020 tarihinde 11:00 ve 12:00 saatleri arasında kura çekilecek.

Kamu personel alımlarını akıllı telefon uygulamamız ile incelemek için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 15 Mayıs 2020