Tazminatsız Kovulmamak İçin Bunu Yapma! Yargıtay Kararı

Tazminatsız Kovulmamak İçin Bunu Yapma! Yargıtay Kararı

Yargıtay emsal niteliğinde kara verdi. Bunu yapanlar tazminatsız işten çıkarılacak. Detaylar haberimizin devamında…

İki iş arkadaşı aynı işyerinde çalıştıkları halde, aynı gün, aynı hastane ve aynı doktordan rapor alarak tatile gitti. Arkadaşlardan biri, tatile ait fotoğrafı sosyal medyadan, ‘Tur başlasın, biz yaşayalım, siz dedikodusunu yaparsınız’ notuyla paylaşınca iş yeri yönetiminin dikkatini çekti. İkisi de tazminatsız kovuldu.

Söz konusu olayda, aynı fabrikada makine operatörü olarak çalışan arkadaşlar, iddiaya göre; birlikte gittikleri hastaneden aynı doktordan rapor alıp tatile gitti. Arkadaşlardan birisi, mesai başında ter döken arkadaşlarına nispet yaparcasına tatile ait fotoğraf karesini sosyal medya hesabından ‘Biz yaşayalım, siz dedikodusunu yaparsınız’ notuyla paylaştı. Tatilci iki işçinin bu tahrikkar davranışına öfkelenen işyeri yönetimi, raporlu arkadaşların savunmasını istedi. İşçiler doktorun ‘temiz hava alın’ tavsiyesi üzerine memleketlerine gittiklerini söylediler. İkisi de işten çıkarıldı ve tazminatsız kovulmuş oldu.
İşçiler İş Mahkemesi’ne başvurdular. 10 yıldan fazladır çalıştıkları işyerinden haksız olarak atıldıklarını belirttiler. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret alacağı, fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava ederek tazminat ve sair işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürdüler.
 
Davacıların istirahat raporu alarak tatile gitmelerinin ‘güveni kötüye kullanma’ anlamına geldiğini ifade eden davalı işveren, davacıların tatile gittiklerini itiraf ettiklerini anlattı. Bu durumda işverenin güvenini kötüye kullanması ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması sebebi ile iş akdinin haklı sebeble feshedildiğini ve bundan dolayı kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanamadıklarını belirtti.

İş Mahkemesi, tazminatsız kovulan davacıların taleplerini kabul etmeyerek reddetti. Davacı arkadaşlar, kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, davacıların tatildeyken işyerindeki işlerin aksamadığına, raporların sahte olmadığına dikkat çekerek davacıların kıdem ve ihbar tazminatı almaya hak kazandıkları hükmünü verdi. Davalı işveren ise kararı temyiz etti ve devreye Yargıtay girdi.
Verdiği karar ile Yargıtay 9. Hukuk dairesi, raporlu tatilcilerin haksız olduğuna hükmetti. Bu karar rapor alıp tatile çıkanlar için emsal bir kara niteliği taşıyor. Bu şekilde bir davranış karşısında işveren tazminatsız işten çıkarma hakkına sahip oluyor.

Son Başvuru Tarihi: 01 Nisan 2021