TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Güvenlik Teknisyen Temizlik Personeli

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Güvenlik Teknisyen Temizlik Personeli

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu sözleşmeli personel alımı ilanı ile ortaöğretim ve ön lisans mezunu güvenlik görevlisi, teknisyen, temizlik personeli alacak.

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu 13 sözleşmeli personel alacak. Koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, temizlik personeli alınacak. Ortaöğretim v e ön lisans mezunları başvurabilecek.


Sözleşmeli Personel Alımı Genel Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
d) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak, 
e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 
f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış ya da muaf olmak, 
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak, 
h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.


Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Bilgileri

İlgililerin, 10 Şubat (10:00) - 25 Şubat (18:00) tarihlerinde Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır. 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek ilgililerin silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 
Teknisyen pozisyonuna müracaat edecek ilgililerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından alınacak SGK Uzun Vade Hizmet Dökümünün “Diğer Belgeleriniz” sekmesi alanına yüklemeleri gerekmektedir. Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. 

Özel şartlar ve tam ilan metni için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 25 Şubat 2022

Popüler İlanlar