TCMB Güvenlik Görevlisi Alımı

TCMB Güvenlik Görevlisi Alımı

TCMB Güvenlik Görevlisi Alımı yapılması için iş ilanı yayınladı.Yayınlanan iş ilanlarında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bünyesine 30 adet Sözleşmeli Güvenlik Görevlisi alımı gerçekleştirilecek

TCMB Güvenlik Görevlisi  Alımı yapılması için iş  ilanı  yayınladı.Yayınlanan iş ilanlarında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bünyesine 30 adet Sözleşmeli Güvenlik Görevlisi alımı gerçekleştirilecek
TCMB Güvenlik Görevlisi Alımı
TCMB Güvenlik Görevlisi  Alımı yapılması için iş  ilanı  yayınladı.Yayınlanan iş ilanlarında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bünyesine 30 adet Sözleşmeli Güvenlik Görevlisi alımı gerçekleştirilecek. 
BAŞVURU BİLGİLERİ 
TCMB Güvenlik Görevlisi son başvuru tarihi 14 Aralık 2020 olarak açıklanmıştır.
Başvurmak isteyen kişilerin başvuru belgelerini  insankaynaklari.tcmb.gov.tr internet adresinden yüklemeleri  gerekiyor.
ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1- TCMB Güvenlik Görevlisi alımı ilanına başvuracak tüm kişilerden Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
2 -TCMB Güvenlik Görevlisi alımı ilanına başvuracak  tüm kişilerin diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi istenmektedir.
3 -TCMB Güvenlik Görevlisi alımı ilanına başvuracak tüm kişilerden Yabancı Okul Mezunu adaylar için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği istenmektedir.
4 -TCMB Güvenlik Görevlisi alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı istenmektedir.
5 -TCMB Güvenlik Görevlisi alımı ilanına başvuracak bütün kişilerden Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası (Silahlı) veya Kimlik Kartı (Silahlı)  olması istenmektedir.
6 - TCMB Güvenlik Görevlisi  alımı ilanına başvuracak tüm kişilerden Sınav Sonuç Belgesi (KPSS) istenmektedir. 
7 - TCMB Güvenlik Görevlisi alımı ilanına başvuracak tüm kişilerden fotoğraf  istenmektedir.
8 - TCMB Güvenlik Görevlisi alımı ilanına başvuracak tüm kişilerden güvenlik görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olduğunu, başarılı olan adaylardan renk körlüğü dahil güvenlik görevlisi olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenmektedir.

merkez-yeni.jpg
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
  1 - TCMB Güvenlik Görevlisi alımı ilanına başvuracak tüm adaylarınTürk vatandaşı olması gerekmektedir.
  2 - TCMB Güvenlik Görevlisi  alımı ilanına başvuracak tüm adayların Kamu haklarından yasaklı olmaması gerekmektedir.
  3 - TCMB Güvenlik Görevlisi  alımı ilanına başvuracak tüm adayların affedilmiş olsalar dahi devletin ve milletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olması gerekmektedir.
  4 - TCMB Güvenlik Görevlisi  alımı ilanına başvuracak tüm adayların en az 175 cm. boyunda olmak gerekmektedir. 
  5 - TCMB Güvenlik Görevlisi  alımı ilanına başvuracak tüm adayların gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmasıı gerekmektedir. 
  6 - TCMB Güvenlik Görevlisi  alımı ilanına başvuracak tüm adayların Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olması gerekmektedir. 
  7 - TCMB Güvenlik Görevlisi  alımı ilanına başvuracak tüm adayların Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına (Silahlı) sahip olması gerekmektedir.                                                                                                   
  8 - TCMB Güvenlik Görevlisi  alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2018 yılında yapılan veya 2020 yılında yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Ön Lisans) en az 60 KPSSP93 puanı almış (Ön Lisans mezunu adaylar için.) olması gerekmektedir. 
  9 - TCMB Güvenlik Görevlisi  alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Lisans) en az 60 KPSSP1 puanı almış. (Lisans mezunu adaylar için.) olması gerekmektedir.  
10 -TCMB Güvenlik Görevlisi  alımı ilanına başvuracak tüm adayların  Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarında lisans veya ön lisans eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir. 
11 - TCMB Güvenlik Görevlisi  alımı ilanına başvuracak tüm adayların 01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olması gerekmektedir.
12 - TCMB Güvenlik Görevlisi  alımı ilanına başvuracak tüm adayların askerlik görevini yapmış olması gerekmektedir.
13 - TCMB Güvenlik Görevlisi  alımı ilanına başvuracak tüm adayların 01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olması gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 14 Aralık 2020