Teknik Üniversite 17 Sınavsız Sözleşmeli Koruma Ve Güvenlik Görevlisi İle Destek Personeli Alacak

Teknik Üniversite 17 Sınavsız Sözleşmeli Koruma Ve Güvenlik Görevlisi İle Destek Personeli Alacak

Teknik Üniversite sınavsız sözleşmeli 17 kamu personeli alımı için iş ilanı yayımladı. Resmi Gazete’ de yayımlanan ilan kapsamında 7 koruma ve güvenlik görevlisi ve 10 destek personeli alınacak.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Resmi Gazete’ de yayımladığı ilan ile sınavsız sözleşmeli 7 koruma ve güvenlik görevlisi ve 10 destek personeli alınacak.


ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 
  
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
  2- Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak. 
  3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
  4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
  5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (Askerliğini yapmış olunması gerekmektedir).
  6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
  7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 
  8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak. 
  9- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek. 
10- Adayların 2020 KPSS(B) grubu puan türlerinden KPSSP94 puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir. 
11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
12- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 
13- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr 'den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgeleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, postada meydana gelen gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

teknik-uni-1.pngteknik-uni-2.png


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
  
1- Başvuru formu. 
  2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 
  3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. 
  4- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. 
  5- Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar. 
  6- Barkodlu SGK Hizmet Dökümü. 
  7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. 
  8- 1 adet vesikalık fotoğraf. 
  9- S-1 kadrosu için Güvenlik Görevlisi kimlik kartı fotokopisi. 
10- S-4 kadrosu için Ehliyet fotokopisi.

TAM İLAN METNİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 01 Kasım 2021