Temiz Evim Projesi Kapsamında Temizlik Elemanı Alınıyor

Temiz Evim Projesi Kapsamında Temizlik Elemanı Alınıyor

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında 5 temizlik elemanı alımı yapıyor Samsun Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde…

İŞKUR üzerinden Samsun iş ilanları kapsamında Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda 5 temizlik elemanı alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

**Samsun Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Samsun Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Samsun Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Samsun Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Samsun Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Samsun Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Zonguldak Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Zonguldak Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Samsun Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Samsun Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Samsun Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Samsun Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Samsun Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Samsun Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Samsun Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel  alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 22.02.2021 günüdür.  
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
İlan metnini aşağıdadır

samsun_is_ilani.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2021