Temizlik Personeli Alımı Yapılıyor 15 En Az ilkokul Mezunu Personel Alımı

Temizlik Personeli Alımı Yapılıyor 15 En Az ilkokul Mezunu Personel Alımı

İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personel alımı ilanları ile 15 temizlik personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

İŞKUR üzerinden SYDV 15 en az ilkokul mezunu personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Tokat Zile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu.
www.kariyerkamu.com haberidir.

EN AZ ILKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özgeçmiş istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilen özgeçmiş istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan son üç ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
**personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan iş deneyim belgeleri fotokopisi  istenmektedir
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan yaşlı bakım, engelli bakım sertifikası istenmektedir.


EN AZ ILKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması zorunludur.  
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul  mezunu olması zorunludur.     
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Zile’de ikamet ediyor olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Yaşlı Bakım veya Engelli Bakım sertifikası olması zoruludur.


TEMIZLIK PERSONELI ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

En az ilkokul  mezunu personel alımı ilanına başvurular 14.02.2022 - 15.02.2022 tarihleri arasında Zile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacaktır.
www.kariyerkamu.com haberidir.
  

tokat-1-005.pngtokat-2-005.png

Son Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2022

Popüler İlanlar