Temizlik Personeli Güvenlik Görevlisi Teknisyen Üniversite Sözleşmeli Personel Alıyor Başvuru Şartları Neler?

Temizlik Personeli Güvenlik Görevlisi Teknisyen Üniversite Sözleşmeli Personel Alıyor Başvuru Şartları Neler?

Devlet Üniversitesi temizlik personeli güvenlik görevlisi teknisyen olarak 12 sözleşmeli personel alıyor. Kimler başvurabilir? Başvurular nasıl yapılacak?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak. Yayımlanan resmi ilana göre  koruma ve güvenlik görevlisi teknisyen temizlik personeli alımı yapılacak. 


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Genel Başvuru Şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak. 
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
4. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. 
5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
6. Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 
7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ıncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 
8. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) 


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İçin Gerekli Belgeler

1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.) 
2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. 
3. Mezuniyet Belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (E-devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.) 
5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 
6. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 
8. SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.) 
9. Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu (Sadece “3 No’lu Destek Personeli” unvanlı ilana başvuran adayların teslim etmeleri gerekmektedir. / E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 
10. Özel şartlarda istenen diğer belgeler (Özel Güvenlik Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi v.s.) Adayların, KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile kontrol edilecek olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuruları dikkate alınmayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Başvuru Bilgileri

Müracaatlar ilanın Resmi Gazete’de ve Üniversitemizin web sayfasında (www.mu.edu.tr) yayımlandığı tarih itibariyle, 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 48000 Menteşe/Muğla adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

Son Başvuru Tarihi: 24 Ocak 2022

Popüler İlanlar